MACEDONIA IMPACT 2020

MEDIO 2021

Draag bij aan onze crowdfunding en maak een verschil in Noord-Macedonië.

Onze droom voor Noord-Macedonië

Noord-Macedonië ligt de regio waar het evangelie in de eerste eeuw voor het eerst voet op Europese bodem zette. Inmiddels is een grote geestelijke armoede ontstaan in dit land. Op een bevolking van ruim 2 miljoen mensen zijn er zo’n 3000 christenen. Lokale voorgangers en zendingswerkers bidden voor en werken aan geestelijke doorbraken in Noord-Macedonië. We verlangen met hen dat de boodschap van hoop die het evangelie biedt, een grote impact mag hebben in het leven van veel mensen in Noord-Macedonië. Onze droom is dat we met ons team in de zomer van 2020 mee mogen werken aan een doorbraak in de terugkeer van het evangelie naar de plek waar het ooit begon.

Dans en muziek

In de zomer van 2020 zullen wij met de de dansgroep van D-Tour en band The Praise Collective lokale zendingsactiviteiten gaan ondersteunen. Samen met de lokale kerk willen wij een aantal events opzetten om mensen bekend te maken met de boodschap van hoop die het Evangelie biedt. Dit doen wij op strategische plekken zoals pleinen in steden en dorpen of waar dat beter is in bijvoorbeeld een kerk of hotellobby. We kijken ernaar uit om mensen te ontmoeten op straat en samen met lokale christenen met hen te spreken en te bidden.

Dans en Muziek zijn goede manieren om mensen op straat aan te trekken. Het is een hulpmiddel voor lokale evangelisten om vervolgens het evangelie te kunnen verkondigen. Maar het gaat dieper dan dat. Wij geloven dat waar God’s naam bezongen wordt, ruimte ontstaat voor de Heilige Geest en andere machten wijken. 

Naast het meewerken aan evangelisatieactiviteiten hopen wij ook in contact te komen met lokale christenen om hen te bemoedigen en zelf ook door hen opgebouwd te worden.

Bidt u met ons mee?

In Noord-Macedonië leeft naast de Macedoniërs zelf ook een grote minderheid aan Albanezen. In de regio waar wij heen gaan komen we beide bevolkingsgroepen tegen. Veel Noord-Macedoniërs zijn aangesloten bij de Orthodoxe kerk of noemen zichzelf atheïst. Een persoonlijke relatie met God is hen onbekend. Van de Albaneze bevolkingsgroep is het grootste deel Moslim. Omdat religie zo verweven is met nationale identiteit is het voor velen erg moeilijk om tot andere keuzes te komen. Mensen die Jezus aannemen als hun Verlosser lopen een groot risico verstoten te worden door familie, hun baan kwijt te raken en gezien te worden als verrader van tradities en identiteit. 

Gods zegen is onmisbaar en we geloven dat uw gebed hierin erg belangrijk is. We willen deze missie niet alleen aangaan met de deelnemers aan deze reis. We zijn op zoek naar een grote groep van mensen die dit project willen ondersteunen met hun gebed. We geloven dat uw gebed onmisbaar is om een grote impact te maken voor de bevolking van Noord-Macedonië.

Wilt u gebedsonderwerpen ontvangen in de aanloop naar de reis en tijdens de reis zelf, dan kunt u zich inschrijven voor de gebedsgroep via whatsapp. Stuur hiervoor een bericht naar 06 22 868 144. 

Agenda Sponsoractiviteiten

Hier komt MK Impact 2020 binnenkort in actie. Zin om The Praise Collective of D-Tour in actie te zien? Van harte welkom bij een van onderstaande activiteiten.

Geen evenement gevonden